Skip to main content.

AANKOOPVOORWAARDEN

 


1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u als consument ("Klant") een bestelling plaatst op www.desenio.be en verwante webpagina‘s ("de Website"). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Desenio AB, registratienummer SE556763-069301 ("Desenio"). Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Desenio, staan op de Website. De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

1.2

Om te bestellen op de Website, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten jonger dan 18 jaar kunnen bij Desenio, overeenkomstig de Zweedse wetgeving, niet kopen op krediet. Desenio behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3

Desenio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  Desenio heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal Desenio de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat Desenio de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Desenio is niet aansprakelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij.

1.4

De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van Desenio of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Desenio.


2. OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

2.1

De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de Voorwaarden accepteert. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van Desenio, zoals hier beschreven. 

2.2

Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Desenio de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van Desenio heeft ontvangen per e-mail. Desenio raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen van de klantenservice van Desenio. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door Desenio. Bij herroeping van de bestelling zal Desenio eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.


3.KLANTGEGEVENS ENZ. 

3.1

Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Desenio staat beschreven hoe Desenio omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

3.2

De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij Desenio daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3

Wanneer Desenio vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft Desenio het recht om de Klant te blokkeren.  Desenio heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

 

4.SPECIFIEKE BEGRIPPEN VOOR DOOR AI GEGENEREERDE KUNST

4.1

Servicebeschrijving: de content die beschikbaar is op het Desenio-platform is gemaakt door middel van mechanismen met kunstmatige intelligentie. Elk item, hoe uniek ook, wordt gegenereerd door AI-systemen, zonder menselijke tussenkomst of traditionele artistieke methodologie.

4.2

Uniekheid van de inhoud: onze technologie streeft naar absoluut unieke creaties. Gezien het uitgebreide volume aan kunstwerken wereldwijd en de terugkerende aard van onze algoritmen, garanderen we echter niet dat er geen gelijkenissen met reeds bestaande kunst optreden.

4.3

Gebruiksrechten: de intellectuele eigendomsrechten in alle software en inhoud die je op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, blijven eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door het wettelijke auteursrecht en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers. Het aanschaffen van een door AI gemaakt kunstwerk van Desenio geeft je rechten voor persoonlijk gebruik. Voor commerciële toepassingen of distributie is een rechtstreekse toestemming van Desenio verplicht.

4.4

Artistieke interpretatie: de output van onze AI is afgeleid van datagerichte methodologieën en bevat geen menselijke gevoelens, doelen of bewuste artistieke gevoeligheden. De waardering van dergelijke kunst varieert en blijft een individuele ervaring.

4.5

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Desenio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misvattingen of geschillen die voortvloeien uit de gelijkenis, interpretatie of perceptie van de door AI gemaakte inhoud. Alle transacties zijn sluitend, waarbij uitsluitend sprake kan zijn van terugbetalingen naar het oordeel van Desenio.

4.6

Risico-erkenning: het gebruik van door AI gemaakte content van Desenio is de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Desenio is niet aansprakelijk voor claims, nadelen of verliezen die voortvloeien uit de toepassing van het kunstwerk of de niet-functionaliteit ervan.

4.7

Door gebruik te maken van onze AI-tool Imaginator om afbeeldingen te genereren, geef je ons het recht om enige door de gebruiker gegenereerde inhoud die wij, naar eigen goeddunken, als aanstootgevend of niet gepast beschouwen, te beoordelen en niet te leveren. Dit omvat inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, mishandelend, intimiderend, smadelijk, vulgair, obsceen of op een andere manier aanstootgevend is, maar is niet beperkt tot deze voorbeelden.

4.8

Aanpassingen en kennisgevingen: Desenio is bevoegd om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te herzien of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers wordt geadviseerd deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.5. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

5.1

Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld.

5.2

Op de Website staat beschreven op welke manier de Klant kan betalen. Nadere informatie betreffende de betaalmogelijkheden kan hier worden gevonden. Desenio heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de Klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en Desenio deze optie heeft geaccepteerd. Bij betaling per factuur en bij betaling in termijnen kan Desenio of haar partner onderzoek doen naar het kredietverleden van de Klant. Als dit het geval is, wordt de Klant daarover geïnformeerd. Desenio behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. Desenio heeft ook het recht om de betaalmethode die de Klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de Website vermeld.


6. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Desenio kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die Desenio in de promotiecampagne vermeld. Desenio behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.
 

7. CADEAUBON

Cadeaubonnen die bij Desenio worden verkocht, gelden twee (2) jaar vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden ingewisseld in de webshop van Desenio. Wanneer de geldigheidsduur verloopt, kan de bon niet als betaalmiddel worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en de restwaarde kan niet worden terugbetaald. Uw cadeaubon is een waardedocument en moet veilig worden opgeborgen en kan niet ingeruild worden voor geld. Een verloren of gestolen bon wordt niet vergoed. Cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met kortingscodes.


8. LEVERING EN BEZORGING

8.1

Producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website wordt vermeld. Tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met een reservatie van producten die niet op voorraad zijn), wordt de bestelling ten laatste 30 werkdagen nadat Desenio de bestelling schriftelijk heeft bevestigd via de bestelbevestiging geleverd. Als je je bestelling niet binnen de aangegeven levertijd hebt ontvangen, neem dan binnen 30 werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact op met onze klantenservice.

8.2

De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de Website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

8.3

Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de Klant dit doen binnen de tijd vermeld in het afhaalbericht.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De Klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de Klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de Klant het pakket niet afhaalt, heeft Desenio het recht om 20 euro kosten in rekening te brengen. Wanneer je kiest voor thuisbezorging moet er iemand thuis zijn om het pakket aan te nemen.


9. HERROEPINGSRECHT

9.1

Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 90 dagen van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 90 dagen nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan Desenio mee te delen (herroepingstermijn). Herroepingsrecht of ruilrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde posters die op bestelling worden gedrukt. Alle producten moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze zijn bezorgd. We kunnen een een bedrag van de terugbetaling afhalen als het duidelijk te zien is dat de producten zijn gebruikt.

9.2

In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht, zoals hier beschreven, aan Desenio laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

9.3

In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop Desenio over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd. Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan Desenio te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de Website, die hier te vinden zijn. 
Opmerking: Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in het geval van het retourneren van een Canvas, is de klant verantwoordelijk voor de retourkosten en voor de conditie van het product nadat de klant het product heeft ontvangen en tijdens de retourverzending.

9.4

In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt Desenio het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die Desenio aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Desenio heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen. 

9.5

Desenio betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Desenio het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. Desenio mag echter wachten met terugbetalen totdat Desenio het artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.


10. GARANTIE EN KLACHTEN

10.1

Op een aantal van de producten van Desenio kan garantie van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden op de Website of in deze Voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

10.2

De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Indien de Klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij Desenio te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de Website.   Klachten die worden gemeld binnen twee maanden na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend. De Klant kan tot drie jaar na aankoop van een artikel op de Website een klacht betreffende dat artikel indienen.

10.3

Desenio zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen.

10.4

In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal Desenio de Klant vergoeden overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming. Desenio streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat Desenio de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. Desenio behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming.

 
11. KOPPELINGEN

Desenio kan linken naar andere websites, waarop Desenio geen controle uitoefent, en andere websites waarop Desenio geen controle uitoefent, kunnen linken naar de Website van Desenio. Ook al probeert Desenio ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van Desenio delen, is Desenio niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de Klant via andere websites aanlevert.  De Klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.


12. OVERMACHT 

Desenio is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Desenio geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Desenio de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als Desenio het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.


13. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Desenio behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 dagen nadat Desenio de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Desenio raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.


14. ONGELDIGHEID

In het geval dat een bevoegde rechter, overheid of rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving. De ongeldig of niet uitvoerbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen onder relevante juridische begeleiding en advies.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1

Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van Desenios.

15.2

Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van Desenios, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr.    Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft Desenio gevolg aan het besluit van ARN of een gelijkwaardige geschillencommissie.

15.3

Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

 

________________________________________

Deze Voorwaarden zijn bepaald door Desenio op 10 october 2018